คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ขรรค์ชัย บุนปาน ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MATIบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET238,382,157+14.67
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุนปาน เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขรรค์ชัย บุนปานMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET238,382,157
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปานบัว บุนปานMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET23,513,912
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราปต์ บุนปานMATI -บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)SET19,073,440