คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AKRบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET110,222,388+1.41
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า กนกพฤกษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ก้องไกล กนกพฤกษ์AKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET110,222,388
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธีรยา กนกพฤกษ์AKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET71,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อุรวี กนกพฤกษ์AKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET22,010,000