คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AFบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai58,525,7640.00
2AIRAบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai56,657,5000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิรัตน์มาลี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลีAF -บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)mai58,525,764
2นาย กุลวุฒิ วิรัตน์มาลีAIRA -บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai56,657,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภุชงค์ วิรัตน์มาลีAF -บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)mai7,291,350