คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1TIGERบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai382,160,42828.260.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์TIGER -บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai382,160,428