คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย กิตติ งามมหรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GRAMMYบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET58,594,8000.00
2THCOMบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET24,622,9080.00
3SINGERบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET18,371,9550.00
4WPHบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET6,624,5480.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า งามมหรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐดนัย งามมหรัตน์COMAN -บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai2,183,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ งามมหรัตน์GRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET58,594,800
2นาย กิตติ งามมหรัตน์THCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET24,622,908
3นาย กิตติ งามมหรัตน์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET18,371,955
4นาย กิตติ งามมหรัตน์WPH -บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)SET6,624,548