คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย กิตติ งามมหรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GRAMMYบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET50,338,260+1.59
2THCOMบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET20,962,7460.00
3SINGERบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET18,510,090-5.22
4WPHบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET5,724,124+0.56
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า งามมหรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐดนัย งามมหรัตน์COMAN -บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai1,993,898
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กิตติ งามมหรัตน์GRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET50,338,260
2นาย กิตติ งามมหรัตน์THCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET20,962,746
3นาย กิตติ งามมหรัตน์SINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET18,510,090
4นาย กิตติ งามมหรัตน์WPH -บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)SET5,724,124