คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย กอบคุณ เธียรปรีชา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FNSบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET70,916,0400.00
2FMTบริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET9,600,000+0.42
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เธียรปรีชา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กอบคุณ เธียรปรีชาFNS -บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)SET70,916,040
2นาย กอบคุณ เธียรปรีชาFMT -บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET9,600,000