คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TKNบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET106,374,640+0.85
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตั้งอุตสาหะกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูลTKN -บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)SET106,374,640