คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย กนก จันทนโรจน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai10,203,9000.00
2FLOYDบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai4,314,8000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จันทนโรจน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กนก จันทนโรจน์META -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai10,203,900
2นาย กนก จันทนโรจน์FLOYD -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)mai4,314,800