คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STGTบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET2,437,387,2000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เชิดเกียรติกำจาย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจายSTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET260,003,678
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจายSTGT -บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET2,437,387,200