คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ILMบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET117,600,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุดมมหันติสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET339,441,984
2นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขCNS -บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)SET48,800,000
3นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขAGE -บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)mai23,885,400
4นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai14,743,690
5นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET14,477,468
6นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai14,335,900
7นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขEE -บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)SET12,402,852
8นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai4,941,609
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET132,028,848
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ชลทิพย์ อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET117,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET117,600,000