คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นางสาว ชลวดี อุดมมหันติสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุดมมหันติสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET239,455,632
2นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขAGE -บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)mai18,701,760
3นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET10,500,141
4นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai7,630,000
5นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ECF -บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)mai6,987,227
6นาง ขันทอง อุดมมหันติสุขKOOL -บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai2,982,773
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET90,731,004
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชลทิพย์ อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET79,822,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET79,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชลวดี อุดมมหันติสุขILM -บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)SET79,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)