คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ALUCONบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET309,956,1750.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้ออนันต์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เมฆินทร์ เอื้ออนันต์ALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET309,956,175
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นลินรัตน์ เอื้ออนันต์ALUCON -บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)SET70,891,500