คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BROCKบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET105,374,812+14.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เกษตรสุวรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET105,374,812