คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NTVบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET75,020,025+0.52
2PR9บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET34,930,4300.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สิงคาลวณิช เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิชNTV -บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)SET75,020,025
2นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิชPR9 -บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)SET34,930,430