คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อุบล จิระมงคล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KCEบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET184,066,188-2.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิระมงคล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุบล จิระมงคลKCE -บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET184,066,188
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มณี จิระมงคลKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET14,938,000