คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อารดา จรูญเอก ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ORIบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,087,064,054-3.97
2ORI.28_08_18
กลุ่มอุตสาหกรรม :
หมวดธุรกิจ :
0-