คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อัญชลี เทพบุตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET91,956,758+0.96
2AHCบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET68,359,811-1.44
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เทพบุตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อัญชลี เทพบุตรUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET91,956,758
2นาง อัญชลี เทพบุตรAHC -บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)SET68,359,811
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฤทธิพล เทพบุตรCRANE -บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)SET10,211,040