คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPBIบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET96,089,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิวะอุดมทรัพย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์TPBI -บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)SET96,089,000