คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อรทัย แซ่ตั้ง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TAPACบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai61,299,247-3.06
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า แซ่ตั้ง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิโชค แซ่ตั้งSONIC -บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)mai7,588,296
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชนิดา แซ่ตั้งT -บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)mai37,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อรทัย แซ่ตั้งTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai61,299,247
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. น้อย แซ่ตั้งTNPC -บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET11,487,206