คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THGบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET105,747,600+0.48
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจียมมานิสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อมรทิพย์ เจียมมานิสกุลTHG -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET105,747,600