คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET3,016,571,6580.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มาลากุล เกี่ยวข้องด้วย