คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STAบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET110,934,9020.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เชิดเกียรติกำจาย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจายSTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET110,934,902