คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สุลัย เลิศศุภกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FLOYDบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai62,620,0000.00
2TWPบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET3,090,000-1.94
3ATP30บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai2,993,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลิศศุภกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุลัย เลิศศุภกุลFLOYD -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)mai62,620,000
2นาง สุลัย เลิศศุภกุลTWP -บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)SET3,090,000
3นาง สุลัย เลิศศุภกุลATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai2,993,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธาม เลิศศุภกุลFLOYD -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)mai8,585,000