คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai177,888,5400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จรรโลงบุตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุนทรี จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai177,888,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai155,760,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. แพร จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai53,064,765
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรางฉาย จรรโลงบุตรTM -บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)mai51,920,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ศุภลักษณ์ จรรโลงบุตรUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET39,035,000