คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PSTCบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai251,886,128+0.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วนิชจักร์วงศ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย รวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์GOLDPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์SET18,812,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์PSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai251,886,128