คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สิริเกศ จิรกิติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET340,792,322-1.21
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิรกิติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริเกศ จิรกิติCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET340,792,322
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ จิรกิติK -บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)mai1,560,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรรณพ จิรกิติLEE -บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)SET14,123,726
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประกอบ จิรกิติPG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET5,005,454