คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1HARNบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai175,207,0340.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอี่ยมสกุลรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์HARN -บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)mai175,207,034