คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPOLYบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET85,018,896+0.83
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จันทร์พลังศรี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีTPCH -บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai48,800,000
2นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET16,052,666
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET484,000,092
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET85,018,896
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทกานต์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET17,581,196
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สหัสกรณ์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET10,629,194