คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPOLYบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET111,719,0450.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จันทร์พลังศรี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีTPCH -บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai49,200,000
2นาย ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET21,093,999
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง กนกทิพย์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET636,000,121
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิดยิ่น จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET111,719,045
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จันทกานต์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET23,102,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สหัสกรณ์ จันทร์พลังศรีTPOLY -บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)SET13,967,288