คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DDDบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET197,627,5000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า งามไพบูลย์สมบัติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สรัญญา งามไพบูลย์สมบัติDDD -บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)SET197,627,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ งามไพบูลย์สมบัติTHANA -บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai1,530,000