คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RJHบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET132,326,483+1.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ประสิทธิ์หิรัญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET914,890,613
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET215,815,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET209,875,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET209,875,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET132,326,483