คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RJHบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET148,499,719-1.39
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ประสิทธิ์หิรัญ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET1,006,510,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET242,192,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET235,526,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET235,526,950
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET148,499,719