คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SAPPEบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET78,849,181+3.55
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ไอศูรย์พิศาลศิริ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริSAPPE -บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)SET78,849,181