คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศิลิกา มัสกาตี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET122,534,6250.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า มัสกาตี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อธิป มัสกาตีBCT -บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET115,274,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิลิกา มัสกาตีTR -บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)SET122,534,625