คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KCEบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET208,085,220+4.76
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สันธนะพันธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์KCE -บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)SET208,085,220