คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศศิธร รัตนรักษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SCCCบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET366,441,626+3.36
2AYUDบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET165,234,375+1.42
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รัตนรักษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤตย์ รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET524,086,425
2นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ESTAR -บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET45,870,475
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์SCCC -บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)SET201,000,000
2น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET174,870,668
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศศิธร รัตนรักษ์SCCC -บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)SET366,441,626
2นาง ศศิธร รัตนรักษ์AYUD -บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET165,234,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)