คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SITHAIบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET120,000,000+1.25
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลิศสุมิตรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET120,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET86,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET82,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET64,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET62,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET56,000,736
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เดชา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET22,336,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรัลยา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET19,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET13,968,000