คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SITHAIบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET97,500,000-3.08
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เลิศสุมิตรกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET97,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET70,525,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET67,275,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET52,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET50,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET45,500,598
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เดชา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET18,148,585
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สรัลยา เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET15,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุลSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET11,349,000