คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง วราณี เสรีวิวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CHAYOบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai63,525,000-0.83
2AUCTบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai47,235,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เสรีวิวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET610,256,570
2นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai145,241,140
3นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET91,342,000
4นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET42,435,635
5นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai30,608,964
6นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai20,000,000
7นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาMANRIN -บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET18,965,000
8นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,156,000
9นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาCOMAN -บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai7,600,000
10นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai1,895,421
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai98,700,000
2น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai82,715,234
3น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET60,120,000
4น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์SET27,690,000
5น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai9,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET248,206,070
2น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai69,407,659
3น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai68,202,405
4น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET64,160,064
5น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai28,858,500
6น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai9,960,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วราณี เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai63,525,000
2นาง วราณี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai47,235,000