คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง วราณี เสรีวิวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AUCTบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai58,625,000+0.57
2BRRบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET46,060,013+0.44
3MANRINบริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET22,570,0000.00
4KWCบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET9,810,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เสรีวิวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET584,195,923
2นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาTPIPP -บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET372,677,250
3นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาBCH -บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)SET221,993,600
4นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai97,478,766
5นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET51,285,930
6นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาD -บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai34,442,290
7นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET29,349,115
8นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาASN -บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)mai7,757,415
9นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนาHYDRO -บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)mai3,591,338
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาJMT -บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)SET233,533,790
2น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai161,595,875
3น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET87,595,776
4น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai59,778,851
5น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาCHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai23,100,000
6น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai13,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai122,500,000
2น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET82,080,000
3น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาUAC -บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)mai71,240,288
4น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBRRGIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์SET34,710,000
5น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนาBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai13,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วราณี เสรีวิวัฒนาAUCT -บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)mai58,625,000
2นาง วราณี เสรีวิวัฒนาBRR -บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)SET46,060,013
3นาง วราณี เสรีวิวัฒนาMANRIN -บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET22,570,000
4นาง วราณี เสรีวิวัฒนาKWC -บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)SET9,810,000