คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง วรรณี ทองลักษณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SABINAบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
SET441,031,5000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทองลักษณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณี ทองลักษณ์SABINA -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)SET441,031,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญชัย กงทองลักษณ์TNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET4,191,750