คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1THEบริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET151,680,000-0.52
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สิทธิศิรินุกูล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณา สิทธิศิรินุกูลTHE -บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)SET151,680,000