คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง วรรณวิภา ตันติวิท ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PRGบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET109,678,000-0.82
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติวิท เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อตินุช ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET627,197,089
2น.ส. อตินุช ตันติวิทMBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET330,068,000
3น.ส. อตินุช ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET110,441,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณวิภา ตันติวิทPRG -บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)SET109,678,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพงษ์ ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET653,975,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อติพล ตันติวิทTCAP -บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)SET602,100,000