คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง วรรณพร วองอิสริยะกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WINNERบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai96,876,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วองอิสริยะกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจน วองอิสริยะกุลWINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai381,496,860
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณพร วองอิสริยะกุลWINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai96,876,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุลWINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai43,056,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนลลัส วองอิสริยะกุลWINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai43,056,000