คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ลักษณีย์ สารสาส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1M-IIกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET98,016,5000.00
2MITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET14,000,0000.00
3M-PATกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET9,135,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สารสาส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินเวศ สารสาสGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai20,054,283
2นาย ชินเวศ สารสาสSSPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทรSET17,902,685
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรณภัค สารสาสGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai4,860,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลักษณีย์ สารสาสM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET98,016,500
2นาง ลักษณีย์ สารสาสMIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET14,000,000
3นาง ลักษณีย์ สารสาสM-PAT -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจSET9,135,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขันธ์เพชร สารสาสKDH -บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET34,400,000
2นาย ขันธ์เพชร สารสาสSUTHA -บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)SET12,792,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปั้น สารสาสKDH -บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET15,652,000
2นาย ปั้น สารสาสSUTHA -บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)SET14,235,200
3นาย ปั้น สารสาสKIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai11,836,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)