คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ลักษณีย์ สารสาส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1M-IIกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET93,737,9150.00
2MITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET15,900,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สารสาส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินเวศ สารสาสGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai30,430,049
2นาย ชินเวศ สารสาสSSPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทรSET19,602,940
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรณภัค สารสาสGCAP -บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai7,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลักษณีย์ สารสาสM-II -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์SET93,737,915
2นาง ลักษณีย์ สารสาสMIT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลSET15,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขันธ์เพชร สารสาสKDH -บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET35,900,000
2นาย ขันธ์เพชร สารสาสSUTHA -บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)SET14,274,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปั้น สารสาสSUTHA -บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)SET14,336,220
2นาย ปั้น สารสาสKIAT -บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)mai8,840,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)