คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ละออง ทองสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STPIบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET92,962,165-2.80
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ทองสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศวรรษ ทองสุขAMANAH -บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET17,086,896
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุวัฒชัย ศรีทองสุขGREEN -บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET3,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ละออง ทองสุขSTPI -บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)SET92,962,165