คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง ลลนา ธาราสุข ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MONOบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET345,287,152+1.50
2JTSบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET108,035,930+1.29
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธาราสุข เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ลลนา ธาราสุขMONO -บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET345,287,152
2นาง ลลนา ธาราสุขJTS -บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)SET108,035,930