คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง มาลินี อุ่นใจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1COLบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET155,200,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุ่นใจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรวุฒิ อุ่นใจCOL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET1,117,005,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาลินี อุ่นใจCOL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET155,200,000