คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IIIบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET67,200,0000.00