คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง มาริสา ณ นคร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1EPCOบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET86,832,259+1.62
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรวาท วงษ์สุวรรณ7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET21,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai115,659,252
2นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณACAP -บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai13,860,000
3นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณGPI -บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET9,350,000
4นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET4,800,000
5นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณOTO -บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)mai4,416,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET14,460,054
2นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET3,190,029
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET2,900,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,909,237
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรชาติ วีรวรรณAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET26,438,048
2นาย ธีรชาติ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,081,990
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญศักดิ์ พงษ์สุวรรณAJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET4,161,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สฤษฎิ์ พัฒนโสภณAKP -บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)mai3,751,930
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET198,556,506
2นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET112,143,975
3นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET97,652,590
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET49,308,660
2นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET30,267,983
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET34,466,048
2นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET18,021,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET67,955,873
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET485,550,000
2นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณGL -บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)SET92,750,000
3นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณJKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)mai70,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. อำนวย วีรวรรณASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET53,538,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET34,410,000
2นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET8,858,050
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai3,245,871,988
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,997,421,875
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai237,851,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai230,047,963
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai187,277,338
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai64,530,463
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai53,437,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรพร กิตติคุณTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai3,397,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET511,215,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณBLAND -บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)SET597,901,352
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET276,256,674
3นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET228,153,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรรณี เลียงวิทยาคุณBLISS -บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)SET7,768,025
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai12,343,632
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai12,007,440
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คำนวน กุลสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai10,179,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET158,477,080
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิทยา รุ่งวัฒนโสภณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET21,774,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมนึก เคร่งธรรมคุณBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai9,139,925
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิศวัฒน์ แสงอรุณBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai6,806,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ ศรีสุวรรณBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai5,720,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชา ชัยสุวรรณCMO -บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)mai2,059,680
2นาย ประชา ชัยสุวรรณJUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET548,544
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณVIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET169,788,370
2นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณCMR -บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET116,586,176
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุขศรี ศิริพจน์โศภณCPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET7,357,086
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET6,670,125
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไมตรี สุนทรวรรณCRD -บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)mai2,548,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณCWT -บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET11,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วสันต์ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET22,052,000
2นาย วสันต์ สนโสภณSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET13,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรุณ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET19,072,000
2นาย วรุณ สนโสภณSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET9,975,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริศรา สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET14,006,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรีชา วสุโสภณMORE -บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)mai10,868,309
2นาย ปรีชา วสุโสภณUPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai8,099,328
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณDRT -บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)SET40,255,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิภา กิจธิคุณDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET1,484,625
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤษฎา เสถียรโสภณEASON -บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)SET5,935,979
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภาวนา อัจฉราวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai101,229,750
2นาง ภาวนา อัจฉราวรรณLRH -บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)SET98,879,000
3นาง ภาวนา อัจฉราวรรณEPCO -บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)SET39,155,457
4นาง ภาวนา อัจฉราวรรณRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET28,111,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณFANCY -บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)SET32,685,055
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET76,239,416
2นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET50,957,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai145,740,271
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai87,326,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai29,782,725
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai14,634,875
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประวิทย์ กอบกุลสุวรรณHTECH -บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)SET6,160,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทรัศม์ ไล้สุวรรณICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai5,130,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณYCI -บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)SET4,488,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET450,160,005
2นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET69,676,425
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณKC -บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,253,122
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET86,048,892
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET66,133,260
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET55,394,280
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรีญา ฉัตรนพคุณLEE -บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)SET9,778,288
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกียรติกมล บูรณวรคุณLIT -บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)mai10,815,585
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET22,447,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประธาน ชุ่มสุวรรณMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET20,871,495
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปราการ ทวิสุวรรณMONTRI -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจSET6,738,555
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กษิดิศ วิจิตรโสภณMVP -บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,700,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET7,200,000
2น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai1,909,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET46,009,762
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมรศรี วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET53,146,285
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รศนาภรณ์ วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET53,137,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรพิมล วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET53,137,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงไกร อุรุโสภณNSI -บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET5,321,300
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณPL -บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET9,728,888
2นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณTHIP -บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET9,088,200
3นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณNSI -บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET4,762,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มังกร วณิชติสุวรรณNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET17,366,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฐานิศร คูสุวรรณNVD -บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)SET35,533,378
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET601,424,100
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET103,275,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET93,421,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET87,525,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET86,625,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET86,625,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET86,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET86,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET1,584,759,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิชัย ศรีสุพรรณPATO -บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET10,394,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET23,533,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจมาน วงศ์สุวรรณPIMO -บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai6,280,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET148,028,760
2นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณPK -บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)SET14,115,219
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ แสงสุวรรณSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai6,525,254
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา สุวรรณPLANET -บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai9,881,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรเดช เปี่ยมสุวรรณPPS -บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)mai2,795,751
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นัศรา ไตรสุวรรณPRO -บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)SET6,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมหมาย ฟ้าอรุณPT -บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET10,851,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นพดล นพคุณRJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET38,063,113
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพล แววมณีวรรณTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET115,350,000
2นาย ทศพล แววมณีวรรณS11 -บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET62,407,170
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณSABINA -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)SET202,898,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประกิจ ฉัตราโสภณSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET40,046,760
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET19,589,716
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,478,527
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัช ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,982,509
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดาราราย รัตนชัยวรรณSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai15,790,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET68,248,462
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ละออ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET3,720,475,000
2นาง ละออ ตั้งคารวคุณSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET85,388,343
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณSGF -บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai20,106,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณSGP -บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SET113,520,000
2นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณSPCG -บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)SET113,400,000
3นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณTRC -บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,265,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณTACC -บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)mai19,809,882
2นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,430,160
3นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณSONIC -บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)mai3,649,481
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจริญ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET564,196,602
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิรมล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET256,953,435
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET65,108,706
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัสภล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET64,601,406
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET63,912,162
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุทธินันท์ อัศวโสภณSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai51,511,530
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณSTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET195,110,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณSTARK -บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET28,710,000,000
2นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET7,440,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วาศินี วัฒนสุวรรณSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET803,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai24,063,944
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET7,440,950,000
2นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai6,720,064
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณSYMC -บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET143,488,002
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET13,710,895
2นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET11,657,325
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ทยา ทีปสุวรรณTCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET113,549,042
2นาง ทยา ทีปสุวรรณZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET9,890,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระ สุธีโสภณTEAMG -บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET36,527,476
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณTHANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET150,254,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณTHANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET133,472,634
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET30,964,509
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรพรรณ ภูมิภักดีพรรณTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai12,232,818
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai149,613,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัลลภ อัจฉราวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai36,254,250
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET7,440,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET3,720,475,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณTOG -บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET35,067,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET466,103,005
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET158,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET27,076,608
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET21,705,176
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai760,778,990
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล หลีสุวรรณWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET22,134,658
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คเณศ สุตันติวรคุณWINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai9,831,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พนิดา เสวกวรรณWPH -บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)SET10,534,840