คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง มาริสา ณ นคร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พัชรวาท วงษ์สุวรรณ7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET16,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณTAPAC -บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)mai97,346,537
2นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET20,100,000
3นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณGPI -บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET6,050,000
4นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณOTO -บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)mai4,064,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณPDJ -บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)SET4,671,250
2นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET3,625,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET12,394,332
2นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณSCN -บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET11,529,000
3นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณAEC -บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)SET2,750,025
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,460,017
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรชาติ วีรวรรณAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET27,652,040
2นาย ธีรชาติ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET1,760,506
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญศักดิ์ พงษ์สุวรรณAJA -บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET2,847,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไชยวัฒน์ รุ่งอรุณAKR -บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)SET4,180,418
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET186,626,754
2นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณSINGER -บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET87,826,765
3นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณERW -บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET72,885,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET36,097,836
2นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET21,277,493
3นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณTIPCO -บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET17,371,900
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET24,228,608
2นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณAMC -บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)SET13,115,458
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET50,576,296
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรวรรณ กมลสุวรรณARIN -บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)mai19,018,363
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET755,480,000
2นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณGL -บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)SET67,550,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. อำนวย วีรวรรณASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET38,256,691
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณASP -บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET31,772,000
2นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET6,490,034
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,830,400,373
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai2,613,751,875
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai210,676,563
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai206,047,463
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai163,305,838
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai70,196,403
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สำราญ กนกวัฒนาวรรณAU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai54,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรพร กิตติคุณTHMUI -บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,370,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมชาย ลิ้มถิรคุณBLA -บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)SET367,552,920
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTSTH -บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET165,674,700
2นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET15,164,055
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สิทธิชัย ลิมป์โสวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai14,553,120
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai14,126,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คำนวน กุลสุวรรณBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai8,283,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง เนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET127,777,331
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิทยา รุ่งวัฒนโสภณBROCK -บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)SET17,556,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมนึก เคร่งธรรมคุณBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai6,423,975
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิศวัฒน์ แสงอรุณBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai4,482,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ ศรีสุวรรณBTW -บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)mai5,040,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมัคร มาลีวรรณBWG -บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)SET12,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นงนุช เบ็ญจศิริวรรณCM -บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)SET7,052,846
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประชา ชัยสุวรรณCMO -บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)mai1,863,520
2นาย ประชา ชัยสุวรรณJUTHA -บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)SET411,408
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณVIBHA -บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)SET147,089,390
2นาย วิโรจน์ องค์อนันต์คุณCMR -บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET98,157,528
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุขศรี ศิริพจน์โศภณCPI -บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET6,114,335
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณCPT -บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET4,277,162
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไมตรี สุนทรวรรณCRD -บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)mai1,484,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณCWT -บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET8,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วสันต์ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET20,868,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริศรา สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET18,471,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรุณ สนโสภณDEMCO -บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)SET17,202,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปรีชา วสุโสภณMORE -บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)mai16,981,733
2นาย ปรีชา วสุโสภณUPA -บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai8,121,968
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูรณ์ ภู่วรวรรณDRT -บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)SET36,534,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิภา กิจธิคุณDTCI -บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)SET1,580,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤษฎา เสถียรโสภณEASON -บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)SET5,098,316
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภาวนา อัจฉราวรรณLRH -บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)SET67,767,000
2นาง ภาวนา อัจฉราวรรณSIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai34,085,440
3นาง ภาวนา อัจฉราวรรณRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET23,936,945
4นาง ภาวนา อัจฉราวรรณEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET19,587,414
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วัลลภ อัจฉราวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai29,851,150
2นาย วัลลภ อัจฉราวรรณEKH -บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)SET22,638,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณFANCY -บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)SET25,142,350
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET82,065,147
2นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณGLOCON -บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)SET12,206,893
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ลภัสรดา โพธิวรคุณGLOCON -บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)SET8,984,080
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET60,298,447
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai137,529,551
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai82,406,650
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai28,104,825
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณHPT -บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)mai13,810,375
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประวิทย์ กอบกุลสุวรรณHTECH -บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)SET11,360,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทรัศม์ ไล้สุวรรณICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai5,070,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณYCI -บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)SET4,488,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประธาน รพีพงศ์พรรณINSET -บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)mai15,891,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณSTANLY -บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)SET433,172,835
2นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณIRC -บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET64,968,838
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณJKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)mai27,507,530
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณKC -บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,253,122
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. จรวยพร ภัทราวรรณKWM -บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)mai1,862,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET63,071,535
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณKYE -บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)SET52,829,730
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จันทิมา ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET45,162,320
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กมลพัฒน์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET20,975,682
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อนงค์ ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET16,767,647
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณTTT -บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET13,772,720
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประธาน ชุ่มสุวรรณMALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET20,053,005
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมลักษณ์ จินดาพรรณMOONG -บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)mai3,734,700
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กษิดิศ วิจิตรโสภณMVP -บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)mai2,442,888
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณNEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET12,060,000
2น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai3,924,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ธันยพร ตั้งคารวคุณNKI -บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET17,292,835
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณNNCL -บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)SET43,979,920
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เกรียงไกร อุรุโสภณNSI -บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET4,546,150
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณTHIP -บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET14,306,200
2นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณPL -บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET7,000,000
3นาย พงศ์พันธ์ เชาอนาจิณNSI -บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET4,068,750
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย มังกร วณิชติสุวรรณNUSA -บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)SET19,233,192
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET414,314,380
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปรียนันท์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET71,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET64,512,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET60,295,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET59,675,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุญชัย เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET59,675,620
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนานันต์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET59,675,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณNYT -บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)SET59,675,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET1,815,424,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิทูร เลิศพนมวรรณPACE -บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET5,079,798
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณPERM -บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)SET16,188,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พจมาน วงศ์สุวรรณPIMO -บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai5,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณSYNTEC -บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET113,052,940
2นาย ชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณPK -บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)SET15,605,337
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประเสริฐ แสงสุวรรณSR -บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)mai4,675,884
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัตนา สุวรรณPLANET -บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)mai3,993,600
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วรเดช เปี่ยมสุวรรณPPS -บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)mai2,667,859
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมบูลย์ สุตันติวรคุณPRO -บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)SET8,050,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นัศรา ไตรสุวรรณPRO -บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)SET6,300,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สมหมาย ฟ้าอรุณPT -บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET9,009,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ปานเทพ มั่นพุทธคุณRPH -บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)SET17,702,690
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทศพล แววมณีวรรณTTA -บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)SET86,630,400
2นาย ทศพล แววมณีวรรณS11 -บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET44,036,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณSABINA -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)SET153,734,860
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประกิจ ฉัตราโสภณSAMART -บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET26,241,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET11,276,433
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET10,061,169
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัช ภู่วรวรรณSE-ED -บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET9,200,016
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดาราราย รัตนชัยวรรณSEAOIL -บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)mai7,698,816
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว วันวิสาข์ สุวรรณSEG -บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET54,784,480
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ละออ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET3,286,800,000
2นาง ละออ ตั้งคารวคุณSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET87,725,286
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณSGF -บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)mai11,406,765
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณSPCG -บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)SET99,900,000
2นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณSGP -บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)SET93,396,000
3นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณTRC -บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)SET7,560,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อรุณ วนิชสุวรรณSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET53,295,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เจริญ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET544,400,230
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นิรมล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET249,719,525
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET63,429,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัสภล รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET62,334,690
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณSORKON -บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)SET61,669,630
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณSTA -บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET458,062,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณSTARK -บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET39,270,000,000
2นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET6,573,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วาศินี วัฒนสุวรรณSTHAI -บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)SET803,520
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai24,063,944
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET6,573,600,000
2นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณSWC -บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai6,720,064
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณSYMC -บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET120,789,335
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTGPRO -บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SET10,664,030
2นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณTCJ -บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)SET7,266,225
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วีระ สุธีโสภณTEAMG -บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET35,234,468
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณTHANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET91,296,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณTHANI -บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET74,822,615
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET28,965,960
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วรพรรณ ภูมิภักดีพรรณTMC -บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)mai6,851,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง แววตา หลูอารีย์สุวรรณTNH -บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)mai131,917,450
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET6,573,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณTOA -บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET3,286,800,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณTOG -บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET26,529,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET536,224,696
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET182,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET31,150,080
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สายสุณี วนดุรงค์วรรณVIH -บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)SET24,970,556
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณVL -บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai537,761,146
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุวิมล หลีสุวรรณWAVE -บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET13,946,114
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คเณศ สุตันติวรคุณWINNER -บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)mai9,544,080
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พนิดา เสวกวรรณWPH -บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)SET8,744,940