คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง มาทินี วันดีภิรมย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1FORTHบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET133,652,160+2.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วันดีภิรมย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาทินี วันดีภิรมย์FORTH -บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET133,652,160