คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SITHAIบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET128,828,0570.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศิริวัจนางกูร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูรA5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai70,352,564
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มยุรี ศิริวัจนางกูรSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET128,828,057