คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พิไลจิตร เริงพิทยา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1OHTLบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET108,307,2200.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เริงพิทยา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พิไลจิตร เริงพิทยาOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET108,307,220
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชญาพร เริงพิทยาOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET43,529,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พรรษา เริงพิทยาOHTL -บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)SET43,529,000
2นาย พรรษา เริงพิทยาSMK -บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET38,260,500