คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พัทยา พิเชฐพงศา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BSMบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai90,247,084-3.33
2SITHAIบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET15,862,500-1.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิเชฐพงศา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัทยา พิเชฐพงศาBSM -บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)mai90,247,084
2นาง พัทยา พิเชฐพงศาSITHAI -บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)SET15,862,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)