คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปัญจทรัพย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์A5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai628,073,847
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์A5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai76,401,551
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โชติกร ปัญจทรัพย์A5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai45,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์JUBILE -บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai47,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์LPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET53,100,000
2นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์SOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET3,353,991