คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AUบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai95,200,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปัญจทรัพย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์A5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai702,057,597
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์A5 -บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai73,401,551
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์AU -บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)mai95,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัสพัณ ปัญจทรัพย์JUBILE -บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)mai60,384,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ ปัญจทรัพย์SOLAR -บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)SET4,945,715